Во сегашноста ја имате моќта да промените иднината.

Таков би сакале да е нашиот свет.

Постојат многу начини да превземате мали чекори во промените на своите секојдневни навики, истовремено правејќи големи чекори за помош на животната средина

Вие мора да сте промената која сакате да ја видите дома!

Поддржи кампања

Водата прекрива 2/3 од вкупната површина на Земјата, но од оваа количина, водата за пиење е застапена со само 0.002%. Што ќе пијат вашите деца?

Општа Донација

Најстарите дрвја на Земјата се постари од 4600 години

Стани волонтер

Алуминиумот може да се рециклира постојано, бесконечно. Рециклирањето на 1 алуминиум може да зачува доволно енергија за употреба на нашите телевизори повеќе од 3 часа. 80 трилиони алуминиумски конзерви се користат од луѓето во текот на 1 година.

Учествувај во настан

Водата прекрива 2/3 од вкупната површина на Земјата, но од оваа количина, водата за пиење е застапена со само 0.002%. Што ќе пијат вашите деца?

Во изминатата година во општини каде што има поставено мерни единици на територија на цела држава имало 184 дeнови со покачено ниво на PM10 честичките во воздухот.

0 %
од популацијата
живее на места каде што аерозагадувањето ги надминува безбедните здравствени граници.
0 %
од граѓаните
не се свесни дека самиот човекот е најголем уништувач на природата
0 +
пестициди
во воздухот, водата или почвата можат да предизвикаат компликации при пораѓај, генетски мутации и рак

Баш е “КУЛ” да се биде дел од Wake Up

За сите потребни информации, обратете /
  испратете ни  електронска порака на [email protected]

Партнери

Signature.mk
СП ФИНКИ
Smart Up
Swift Data

WakeUp 2020 | Сите права се задржани.