Контакт

Би сакал да разговараме? Ајде!

За сите потребни информации, обратете се на: +389(70)217630 или испратете ни електронска порака на [email protected]

ул. Боро Менков бр. 1, 1000 Скопје, Бутел