Младите и изборниот процес

Home / Младите и изборниот процес
Младите и изборниот процес

Проектот имаше за цел вклучување на младите во изборниот процес за реализација на младинските политики. Дел од активностите на проектот беа наменети за зголемување на излезеноста на младата популација на територијата на Република Северна Македонија со цел да си го остварат своето право на глас негледајќи на национална, верска или политичка припадност. Идејата произлезе од резултатите на спроведена анализа каде се укажува на тоа дека младите не ја уживаат довербата и поддршката од политичките партии како кандидати на позициите за носење на одлуки и се помалиот број на вклученост на младите во креирање на политики. 

Локација: Територијата на Република Северна Македонија 

Партнерска организација