ЕДНАКВИ!

ЕДНАКВИ!

Општата цел на проектот беше да ја рашири идејата дека младите луѓе можат (и треба) да превземат акции за родова рамноправност и да се борат против секоја форма на родова нееднаквост, дискриминација и нетолеранција. Како што стојат работите, со активноста на младите луѓе на локално ниво тие можат со своето дејствување да ги променат работите во нивното опкружување, наместо да чекаат некоја државна или општинска стратегија за борба со родовата нееднаквост. 

Локација: Територијата на општина Кисела Вода

Период на реализација: март-јуни 2023 година