Практицирање на демократија во локална самоуправа

Home / Практицирање на демократија во локална самоуправа
Практицирање на демократија во локална самоуправа

Цел на овој проект беше да се утврдат потребите и начините на кои граѓаните можат да ги остварат своите законски права и обврски во локалната самоуправа, преку спроведување на истражување и информирање за процесите на вклученост и учество во процесите на донесување на одлуки на локално ниво.

Локација: општина Гази Баба

Период на реализација: септември-декември 2023