ВКУСИ ЈА ТРАДИЦИЈАТА!

Home / ВКУСИ ЈА ТРАДИЦИЈАТА!
ВКУСИ ЈА ТРАДИЦИЈАТА!

Проектот беше за промоција и заштита на културното наследство на македонската, албанската и турската заедница. Промоција на мултикултурализмот во нашата држава преку културата, фолклорот, и традиционална кујна, како и промовирање на традиционалната кујна и фолклорните обележја на македонската, албанската и турската заедница и унапредување на соработката помеѓу меѓуетничките заедници во нашата држава. 

Локација: општина Тетово

Период на реализација: мај-август 2021